logo

Vul een zoekwoord in

Avond groepsbehandeling

De avond groepsbehandeling duurt 12 weken en is gericht op het vergroten van inzicht in verslavingsproblematiek en het aanleren van nieuwe zelfcontrolemaatregelen om met je verslaving om te gaan en zo de kans op een terugval te verkleinen.

De grootste kans op succesvolle verandering is wanneer je zowel je denkwijze als je manier van handelen aanpakt. Hieraan werken we door uitleg te geven, maar ook door actief aan de slag gaan tijdens sessies. Deze sessies vinden plaats in groepsverband, omdat binnen een groep veel van elkaar geleerd kan worden. Tijdens de behandeling kijken we -in overleg met jou- naar verschillende vormen van mogelijke ondersteuning die van belang kunnen zijn na je behandeling.

Het doel is grip op middelengebruik. Aan de hand van je eigen veranderdoel werken we aan zelfcontrole. Abstinentie is niet vereist, wel gewenst.