logo

Vul een zoekwoord in

Ambulante behandeling opiaatvervangende therapie en iatrogene verslaving

Als er sprake is van een verslaving aan opiaten heeft dat een zeer grote impact op jouw leven. Het heeft zowel invloed op jouw sociale en maatschappelijke leven maar ook op jouw gezondheid. Het is moeilijk om clean te worden en te blijven bij een verslaving aan opiaten. Het team Medische Dienst van Ambulante Verslavingszorg ondersteunt je bij de aanpak van jouw verslaving met opiaten.

Verslaving aan opiaten

De laatste jaren zien we steeds vaker dat er sprake is van verslaving aan opiaathoudende medicatie. Deze vorm van verslaving wordt iatrogene verslaving genoemd. Ook voor deze vorm van opiaatverslaving biedt de Medische Dienst van Ambulante Verslavingszorg behandeling aan.
Naast het bieden van een opiaatvervangende behandeling is het ook mogelijk om langdurige begeleiding en ondersteuning te bieden bij gebruik van andere verslavende middelen als alcohol, cocaïne, amfetamine en GHB.


Opiaatvervangende therapie

Bij verslaving aan opiaten kan een behandeling worden geboden met opiaatvervangende middelen. Vaak is dat methadon of buprenorfine. We maken afspraken met jou over het verstrekken van de opiaatvervangende middelen en de wijze waarop we jou gaan begeleiden bij het gebruik ervan. Samen met jou wordt een doel bepaald. Wil je afbouwen of stoppen met gebruik? Of wil je gecontroleerd blijven gebruiken?


Iatrogene verslaving

Als er sprake is van pijnklachten kan door huisartsen/specialisten pijnmedicatie voorgeschreven worden op basis van opiaten. Langdurig en veelvuldig gebruik van deze medicatie kan echter leiden tot een ernstige verslaving. Bij de behandeling van deze verslaving worden afspraken met jou gemaakt over vervanging van de opiaathoudende medicatie of zo mogelijk de afbouw daarvan. Ook de verstrekking van deze medicatie vindt gecontroleerd plaats.

Urinecontrole

Soms kan het nodig zijn om te monitoren of je middelen gebruikt en zo ja hoeveel. Dit kan door middel van het uitvoeren van urinecontroles. De urine wordt onder toezicht afgenomen. In een laboratorium wordt bepaald of er sporen van verslavende middelen worden gevonden. Aan de hand van de uitslagen van deze urinecontroles wordt met jou besproken hoe de behandeling verder vorm en inhoud krijgt.