logo

Vul een zoekwoord in

Veelgestelde vragen behandeling

Over verslaving en de behandeling ervan krijgen we bij Vincent Verslavingszorg regelmatig vragen. De meest gestelde vragen hebben we hieronder op een rij gezet.

 • Wanneer is iemand verslaafd?

  Hulpverleners gebruiken vaak elf criteria om een verslaving vast te stellen. Deze criteria zijn afkomstig uit de DSMV (Diagnostic and Statistical Mental disorders). De DSMV is een diagnostisch en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen. Het handboek wordt wereldwijd gebruikt. Elf criteria om verslaving vast te stellen:

  • 1. Tolerantie: iemand heeft een steeds grotere dosis van het middel nodig om hetzelfde effect te bereiken, of dezelfde dosis heeft steeds minder effect.
  • 2. Onthoudingsverschijnselen: er is sprake van onthoudingsverschijnselen zodra het middel niet meer wordt gebruikt; de verschijnselen zwakken af zodra het middel weer wordt gebruikt.
  • 3. Het middel wordt vaak in grotere hoeveelheden of gedurende een langere tijd gebruikt dan de gebruiker van plan was.
  • 4. Er bestaat de aanhoudende wens (of er zijn weinig succesvolle pogingen om) het gebruik van het middel te verminderen of in de hand te houden.
  • 5. Een groot deel van de tijd gaat op aan activiteiten om aan het middel te komen en/of aan het gebruik van het middel.
  • 6. Belangrijke bezigheden (werk, hobby's, vrijetijdsbesteding) worden opgegeven of verminderd vanwege het gebruik van het middel.
  • 7. Voortdurend gebruik, ondanks dat iemand weet dat het gebruik lichamelijke en/of psychische problemen met zich mee brengt of zulke problemen verergert.
  • 8. Door het gebruik lukt het niet meer om te voldoen aan verplichtingen op het werk, op school of thuis.
  • 9. Iemand gebruikt het middel herhaaldelijk in situaties waarin dit gevaarlijk is.
  • 10. Er is sprake van een sterk verlangen om te gebruiken.
  • 11. Voortdurend gebruik van het middel, ondanks dat het problemen oplevert in relaties (bijvoorbeeld ruzies met de partner of ouders/verzorgers).

  Als iemand voldoet aan twee of drie criteria spreken we van een milde stoornis in het gebruik van middelen. Als dit vier of vijf criteria zijn is er sprake van een gematigde stoornis. Bij zes of meer criteria spreken we van een ernstige stoornis.

 • Welke vormen van verslavingen bestaan er?

  Verslavingen kunnen voorkomen in meerdere vorm. Denk aan verslaving aan alcohol, drugs of medicijnen. Maar ook gedragsverslavingen, denk aan een verslaving aan internet, gamen, gokken, seks, pornografie, social media.

 • Hoe wordt bekeken voor welke behandeling ik in aanmerking kom?

  Je traject start met een uitvoerige intakefase, dit bestaat uit een intakegesprek en een adviesgesprek. Samen bekijken we welke hulp het beste bij je past, door rekening te houden met jouw wensen en mogelijkheden. Je krijgt zorgvuldig en professioneel advies. We stellen in overleg met jou een behandelplan op. 

 • Wat kost de behandeling van mijn verslaving?

  Het basispakket van je zorgverzekering vergoedt de behandeling door Vincent Verslavingszorg. Wel betaal je eigen risico.

 • Is alcohol een opwekkende of een verdovende stof?

  Alcohol lijkt in eerste instantie (1 à 2 glazen) opwekkend te zijn, omdat je er vrolijker, losser en spraakzamer van wordt. Daarna werkt alcohol verdovend (ook de remmingen worden verdoofd, zodat je vrolijker, losser etc. wordt). Hersenfuncties worden verdoofd, zoals evenwicht, spraak- en gezichtsvermogen. Ook een black-out, coma en tenslotte de dood (verdoving van het centrale zenuwstelsel, met name het deel dat de ademhaling stuurt) zijn het gevolg van de verdovende werking van alcohol.

 • Wat is het effect van alcohol op de hersenen?

  Onderzoek heeft aangetoond dat overmatig alcoholgebruik de hersenen kan aantasten. Bij meer dan 50% van chronische drinkers zijn de hersenen in volume afgenomen, met andere woorden: de hersenen zijn kleiner geworden.

  Regelmatig gebruik van grote hoeveelheden alcohol tast onder meer het concentratievermogen en het leervermogen aan. Het wordt merkbaar door moeilijkheden bij het concentreren of bij het onthouden van dingen. De 'alcohol-blackout', een periode tijdens of na het drinken die de persoon zich later niet meer kan herinneren, is een mogelijk teken van beginnende hersenbeschadiging. Er is aangetoond dat beginnende beschadiging van de hersenen als gevolg van alcoholgebruik zich kan herstellen wanneer men de consumptie beperkt of stopt.

  Op den duur is die beschadiging onherstelbaar. Met psychologische testen kunnen we deze schadelijke effecten opsporen voordat ze ernstig en blijvend zijn.

 • Hoe lang duurt het tot cannabis uit je lichaam is?

  Van alle middelen is cannabis het langst aantoonbaar in je lichaam. Het kan tot een maand na gebruik in de bloedbaan aangetroffen worden en tot wel 3 maanden na gebruik in de urine.

 • Uit welke middelen bestaat een sigaret?

  Naast arsenicum, ammoniak en insecticiden bevat een sigaret onder meer chroom (wordt in metaalindustrie gebruikt), benzeen, formaldehyde (lijkenbalsem), butaan (aanstekervloeistof), polonium (radioactieve stof), vinylchloride (wordt gebruikt in plastic), cadmium (onderdeel van batterijen) en waterstofcyanide (bestanddeel van chemische wapens).

 • Voor welke verslavingen biedt Vincent van Gogh behandelingen aan?
  • Gamen
  • Gokken
  • Internet en social media
  • Seks en pornografie
  • Alcohol
  • Drugs en medicijnen
  • Tabak
  Lees meer
 • Is Vincent van Gogh ook actief op het gebied van verslavingspreventie?

  Ja, ons preventieteam geeft informatie, voorlichting en/of advies bij lichte en matige psychische problemen. Ook het voorkomen van (ernstige) verslavingsproblemen heeft onze aandacht. In het bijzonder als het om jongeren gaat en hun omgang met genotsmiddelen of verslavende gewoontes zoals gokken of gamen. Wij hechten daarbij veel waarde aan goede samenwerking met gemeenten en andere (zorg)partners in de regio. Daarnaast kunt u bij Vincent van Gogh terecht voor cursussen, trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten op het gebied van verslavingspreventie. Meer informatie over onze preventieve activiteiten en antwoord op uw vragen kunt u contact opnemen met: Informatiepunt Vincent van Gogh, telefoon 0478 -52 70 66, e-mailadres informatiepunt@vvgi.nl.

 • Wat is Verslavingskunde Nederland?

  Verslavingskunde Nederland is een netwerk waarin instellingen voor verslavingszorg, cliëntenvertegenwoordigers, kenniscentra en brancheorganisatie GGZ Nederland samenwerken om:

  • het behandelbereik van de verslavingskunde te vergroten
  • het stigma rondom verslaving te doorbreken
  • en de kwaliteit van herstelondersteunende zorg verder te verbeteren

  Kijk voor meer informatie op verslavingskundenederland.nl

 • Op welke locaties kan ik Vincent Verslavingszorg vinden?

  We bieden poliklinische behandeling aan op onze locaties in Venlo, Venray, Roermond, Weert en Sittard. Een meer intensieve vorm van behandeling, de dagbehandeling, wordt aangebonden in Roermond en Venlo. Onze klinische voorziening bevindt zich in Venlo.

 • Vindt er altijd een opname plaats als iemand een behandeling start?

  Nee. Een opname binnen Verslavingszorg wil zeggen dat er een detoxificatie/ontgiftiging plaatsvindt van middelen. Dit wordt ingezet als iemand een stopwens heeft maar het lukt zelfstandig niet om te stoppen, ook niet met ondersteuning in de thuissituatie. Naast een klinische detoxificatie biedt Vincent van Gogh ook detoxificatie aan in de thuissituatie.