logo

Vul een zoekwoord in

Onze visie en missie

Vincent Verslavingszorg is het (regionaal) expertisecentrum op het gebied van verslaving. We zijn er voor iedereen, van jong tot oud, met een lichte of ernstige verslaving. Wij richten ons op het voorkomen en behandelen van verslaving met bijkomende problematiek en op het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Visie en missie

Vincent Verslavingszorg richt zich op cliënten die kampen met (lichte tot ernstige) verslavingsproblematiek. Denk aan een verslaving aan alcohol, drugs, nicotine en medicijnen. Maar ook aan gedragsverslavingen zoals gokken, gamen en seks.  Omdat een verslaving vaak niet op zichzelf staat richten wij ons ook op de diagnostiek en behandeling van onderliggende comorbide problematiek, zoals traumaverwerking en persoonlijkheidsproblematiek.

Vanuit een sterk geloof in herstel bieden we aantoonbaar effectieve zorg van hoge kwaliteit voor cliënten én hun familie of naasten. We werken met kostenefficiënte behandeltrajecten waarbij we inspelen op de behoeften van de cliënt en hem of haar zo veel mogelijk regie in eigen handen geven. We zijn betrouwbaar en transparant naar verwijzers en samenwerkingspartners. We staan open voor collegiaal consult en het uitwisselen van kennis en ervaringen.

Hier staan we voor

  • Specialistische zorg van hoge kwaliteit
  • Focus op het best mogelijke herstel en beperkte terugval
  • Innovatieve methoden, wetenschappelijk onderbouwd
  • Familie en persoonlijk netwerk zijn nauw betrokken
  • Samenwerken en kennisdelen in de keten
  • Goede mogelijkheden voor preventie, behandeling en nazorg